Biznes i finanse

Dziedziczenie długów, do którego pokolenia?

Choć spadek kojarzy się wielu z wartościową spuścizną po bliskiej osobie, w rzeczywistości zdarza się, że zawiera również zadłużenia, które mogą zostać przekazane nawet dalekim krewnym. Jeśli taka sytuacja dotyczy nas personalnie, warto zorientować się co do zawartości spadku, a także kolejności dziedziczenia długów. W niektórych sytuacjach ich przyjęcie może się bowiem okazać korzystne.

Jeżeli spłata zobowiązań zmarłego byłaby jednak dla nas niemożliwa, istnieje kilka prawnych rozwiązań, za pomocą których można uniknąć takiej konieczności.

Do którego pokolenia dziedziczy się długi?

W sytuacji, gdy jesteśmy postawieni przed wyborem przyjęcia lub odrzucenia spadku, należy zapoznać się z przepisami prawnymi regulującymi dziedziczenie długów – do którego pokolenia istnieje taka możliwość i w jaki sposób można zrzec się takiego spadku? To jedne z wielu pytań, które zadają sobie członkowie rodziny zmarłej osoby.

Kolejność dziedziczenia długów może być ustalona na mocy testamentu sporządzonego za życia zmarłego lub też ustanawiają ją przepisy prawne. Niezależnie od tego każdy spadkobierca ma 3 możliwości – odmówić przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy, przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza lub w całości.

W przypadku braku werdyktu we wskazanym terminie spadek zostaje przepisany danej osobie z dobrodziejstwem inwentarza. Co ważne, po podjęciu decyzji nie można jej zmienić, chyba że zachodzą specjalne okoliczności, które umożliwiają uchylenie się od dziedziczenia długów.

Do którego pokolenia dziedziczy się długi? Jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli obawiamy się, że zobowiązania zmarłego krewnego spoczną na nas, a nie wiemy, do którego pokolenia szuka się spadkobierców, warto zapoznać się z kolejnością dziedziczenia. Po wujku – przykładowo – w pierwszej kolejności spadkobiercami będą jego dzieci oraz małżonka. W sytuacji, gdy któreś z dzieci nie żyje, ale ma potomków, to właśnie one stają się kolejnymi spadkobiercami. W dalszej kolejności są to rodzice zmarłego, jego rodzeństwo, a dalej ich dzieci. Jeśli wszystkie wymienione osoby odrzucą spadek, przed decyzją staną pasierbowie, a potem gmina i Skarb Państwa.

Warto jednak wiedzieć, że odpowiedź na pytanie, do którego pokolenia dziedziczy się długi, jest znacznie bardziej zawiła. W niektórych sytuacjach spadkobiercami mogą zostać dziadkowie, pradziadkowie czy prawnuki. Dopiero gdy wszyscy potencjalni krewni odrzucą spadek, zostaje on przypisany gminie związanej z ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego. Jeśli jest ona niemożliwa do ustalenia, wówczas spłatą długu zostaje obciążony Skarb Państwa.

Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

Odpowiedź na pytanie o to, czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach, jest twierdząca. To właśnie one są pierwszymi potencjalnymi spadkobiercami zmarłego, jeśli jego testament nie stanowi inaczej.

Należy jednak pamiętać, że każda osoba w kolejności dziedziczenia długów może odmówić ich przyjęcia. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest ponadto otrzymanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że przyjmujemy na siebie spłatę długu, ale tylko w takiej wysokości, jaka odpowiada wartości odziedziczonego majątku.

Można tak postąpić na przykład w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzą przedmioty czy aktywa o wartości sentymentalnej lub po prostu takie, które są opłacalne w długofalowej perspektywie. Należy jednak pamiętać, że taka opcja nie jest możliwa, gdy dług dotyczy nieruchomości obciążonej hipoteką.

Jak uniknąć długów po rodzicach?

W kwestii dziedziczenia długów po rodzicach warto wspomnieć, że istnieje możliwość uchylenia się od takich zobowiązań nawet po upłynięciu 6 miesięcy przeznaczonych na podjęcie decyzji. Wówczas uruchamiane jest postępowanie sądowe, które może zakończyć się pozytywnie dla spadkobiercy, jeżeli przedstawi on solidną argumentację. Na jej podstawie sąd ustali, czy długi rodziców przechodzą na dzieci.

Gdzie mogę otrzymać pomoc w walce z długami?

Jeśli zastanawiasz się, jak nie odziedziczyć długów po rodzicach, skorzystaj z profesjonalnej pomocy naszej kancelarii. Zaproponujemy korzystne rozwiązania dostosowane do indywidualnej sytuacji po dokładnym przeanalizowaniu Twojej sytuacji.

Więcej informacji w temacie oddłużania w serwisie: https://kancelariaenta.com.pl/